sábado, 21 de enero de 2012

ESCOLA DECROLY

L'escola Decroly de Barcelona va ser  fundada l'any. Existeixen altres dos Escoles Decroly a Europa. L’Escola Decroly de París i l’Escola Decroly de Brusel·les.

Decroly es troba a la zona alta de Barcelona, es tracta d’una escola petita, amb uns 150 alumnes, ja que hi ha tan sols una línia - classe per grup, de 1er a 6è de primària. També hi ha Educació Infantil a un edifici annex.

Hi ha una aula per a cada grup (6 grups de primària) i cadascuna d’elles té un animal com a mascota. Les aules no són gaire espaioses i estan formades per grups d’entre 18 i 25 nens.

L’Escola Decroly fomenta l’educació social respecte a la comunitat i la democràcia i dóna molta importància a la idea de República Escolar. Cada tres setmanes es realitza una assemblea escolar on alumnes i mestres parlen obertament sobre els problemes, les necessitats o les dificultats que es presenten, de manera que els nens i nenes tenen també la possibilitat d’expressar obertament els seus neguits respecte al curs escolar o qualsevol aspecte relacionat.

Es treballa també la cooperació en equip, mitjançant el Sistema de Tres Equips que utilitzen: a l’escola hi ha tres grans equips (dofins, isards i falcons) i cada alumne pertany, durant tota la seva estància a l’Escola Decroly, a un d’aquests equips. Les puntuacions que cada nen o nena aconsegueix individualment (amb el seu treball acadèmic o comportament) es sumen al total de punts del seu equip, de manera que cada final de curs l’equip que ha sumat més punts guanya una copa. Aquest original sistema fomenta la integració del nen com a part d’un grup que ha de treballar unit i el motiva amb la competitivitat natural que tots en tenim.

Globalització i interès tenyeixen el clima de tota l'Escola i donen lloc a una programació de context basada en l'interdisciplinalitat i en el mètode científic.

L'ideari de l'Escola està basat en els següents principis:

Catalanitat cultural

L’escola està arrelada plenament a la realitat natural, social, històrica, lingüística i cultural de Catalunya. 

Confessionalitat Catòlica 

Un oferiment respectuós de formació en la Religió Catòlica, sense perjudici del dret constitucional de tothom a que li sigui respectada la seva llibertat de consciència i la seva intimitat en relació a les seves conviccions morals i ideològiques.

L’exercici d’aquest dret ha d’ésser compatible amb el dret de l’Escola Decroly de Barcelona a fer expressió pública de la seva identitat.

Metodologia Decrolyana 

Educació integral mitjançant el model de pedagogia activa elaborat pel Dr. Decroly i introduït a l’Escola Catalana pel fundador de l’escola, Mossèn Josep Mª Bosch.

Els principis de la pedagogia decrolyana estan basats en el globalisme de la percepció infantil, al que s’afegeix l’interès i la motivació de l’infant per tot allò que l’envolta.

Globalització i interès estructuren la programació de les activitats pedagògiques en base a la interdisciplinarietat de les matèries (centres d’interès) i el mètode científic (observació de la realitat, associació d’idees i expressió de continguts). En aquest sistema àmpliament experimentat hi ha una constant reflexió sobre el treball didàctic respecte a la realitat canviant i l’evolució de la societat.

MÈTODE D’APRENENTATGE

L’escola basa el seu ensenyament en el mètode Decroly, un mètode científic que es defineix en tres conceptes bàsics:

-          L’observació de la realitat.  L'observació posa l'alumne en contacte amb els objectes i els fets, per mitjà dels sentits i l'experiència immediata. Aquesta activitat permet que la primera aproximació als objectes sigui global, i que només després de l'activitat mental de l'associació d'idees, s'arribi a l'adquisició dels conceptes específics, que després es podran expressar.  

-          L’associació d’idees. Potenciar la cultura del raonament, l'adquisició dels coneixements com a resultat de les observacions personals: la teoria sempre segueix la pràctica, mai no la precedeix. Aquest mètode desenvolupa en l'infant un esperit científic i li crea l'hàbit de la voluntat de conèixer i saber més. 

-          L’expressió de continguts. A la nostra Escola, els alumnes són l'eix, els protagonistes de la seva pròpia educació. Els mestres han d'ensenyar a pensar, la seva tasca consisteix en presentar els fets i les experiències de forma que permetin als infants aprendre a deduir, a treure'n conseqüències, a formular judicis i lleis, que pel fet de ser seus assimilaran millor. Els mestres estimulen l'interès del nen, conscients que aquesta és la millor palanca per l'aprenentatge. Per tal que la seva tasca sigui eficaç, s'ha de complementar necessàriament amb l'acció formativa dels pares.



 














No hay comentarios:

Publicar un comentario