sábado, 21 de enero de 2012

L’OCI INCLUSIU

El lleure i l’oci són aspectes fonamentals a la vida de qualsevol persona. Això no és només un dret reconegut de tothom sinó que a més és un aspecte que influeix directament en la nostra qualitat de vida.

Saräu Associació d’Oci Inclusiu és una associació que va néixer l’any 2009 oferint un servei de discoteca inclusiu a la ciutat de Barcelona, donant a joves amb problemes de salut mental o diversitat funcional la possibilitat de participar en una activitat de lleure tant corrent com és aquesta. A partir d’aquest projecte inicial, Saräu ha crescut i s’ha convertit en tota una reivindicació del reconeixement del lleure per a tothom i la normalització de la inclusió social de persones amb problemàtiques.

Col·laboro amb aquesta associació com a Coordinadora de Comunicació. Actualment TREBALLEM per una societat més solidària i respectuosa amb la diversitat, PROCLAMEM UN CANVI DE PARADIGMA des del sector professional per garantir els drets de les persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental i REIVINDIQUEM el reconeixement del fenomen de l’oci com a necessitat de primer ordre.

La nostra prioritat és l’oci inclusiu. Oferim serveis de lleure i activitats que promouen la convivència i les relacions personals, potenciant així l’autonomia psicosocial dels participants. Possibilitem a qualsevol persona un trencament amb la rutina i l’oxigenació de les dinàmiques quotidianes,  treballant l’oci inclusiu des de diferents àmbits:

-          Programa de formació

-          Programa d’oci festiu

-          Programa d’oci lúdic

-          Programa d’oci turístic

-          Programa d’oci saludable

-          Programa d’oci solidari

-          Programa d’oci creatiuConsidero que la Inclusió en l’àmbit educatiu és fonamental, no només per tal de que tothom tingui les mateixes oportunitats i pugui aprendre a conviure en la societat real que l’envolta, sinó també perquè és bàsic una normalització de la diversitat. Els infants que, des de ben petits comparteixen les vivències de l’escola amb altres nens amb problemes o dificultats específiques, com podria ser la diversitat funcional, o bé, amb infants d’altres cultures o contextos socials, experimenten un enorme enriquiment de la seva persona. Aquests nens, quan siguin adults, viuran aquestes situacions alienes com una cosa completament normal, amb naturalitat, respecte i comprensió.
Per això, considero que l’escola inclusiva és el pas fonamental per a un canvi de millora social en el futur i un primer pas per aconseguir una comunitat igualitària, on ser i estar sigui més càlid per a tothom.


No hay comentarios:

Publicar un comentario