Tema 5


METODOLOGIA SISTÈMICA I TECNIFICACIÓ DE L'EDUCACIÓ.

Teoria General de Sistemes

Ludwig von Bratalanffy (biòleg, filosofia, art): General System Theory.

Sistema com a conjunt integrat de diferents elements que depenen l'un de l'altre.

Partia dels sistemes dinàmics regulats. (de l'organisme vital a la màquina)

Es donen adaptacions: a partir de la funció es crea l'òrgan. adaptació a les noves necessitats (tant a l’evolució física dels humans i els animals, com a les noves necessitats que fan que sorgeixin noves màquines)

Sistema-aparell-òrgan

La FINALITAT sempre és global. Hi ha uns OBJECTIUS i s'estableixen RELACIONS.

Per utilitzar una eina global, primer s’ha de partir d’una idea del què es pretén demostrar o posar a prova. Partint de l’observació, i tenint clar el resultat, es pot aplicar un concepte que resulti més familiar i fàcil d’entendre.

SÍNTESIS. INTEGRACIÓ.Cibernètica i educació

Norbert Wiener (matemàtic, zoologia, filosofia): Cybernetics or Control and

Communication in the Animal and the Machine, 1948Durant la Segona Guerra Mundial treballa per les Forces Armades dels EEUU en un projecte per guiar l’artilleria de manera automàtica mitjançant un radar. Era preveure la trajectòria i fer correccions basades en les diferències entre trajectòria prevista i real. Com a resultat dels descobriments realitzats en aquest projecte introdueix en la ciència els conceptes de feedback o retroalimentació, i de quantitat d’informació, amb el que es converteix en precursor de la teoria de la comunicació o la psicologia cognitiva.

Claude Shannon (1949)

Teoria matemàtica de la informació

Tractament quantitatiu i tecnològic de la pedagogia: SÍ, sense deixar de banda: subjectivitat, consciència, creativitat

Optimització del sistema: equilibri dinàmic... homeostasi orgànica

feedbefore (anticipació, projecció) ... feedback (revisió, ajustament)Tecnologia educativa i mesura de l'eficàcia

Ralph Tyler

1930 AVALUACIÓ DE L'ALUMNE com a mesura de resultats.

1942 AVALUACIÓ DEL CURRÍCULUM (és correcte això que ensenyem?)FACTORS DETERMINANTS DEL RESULTAT ESCOLAR:

alumnes

currículum

organització del centre

competència professorSKINNER, 1950

INSTRUCCIÓ PROGRAMADA o Instrucció directa:

Definint objectius, feines i activitats en un determinat contingut educatiu.

Crea les “màquines d’ensenyar” que permetessin oferir a l’alumne un feedback de correcció, malgrat el treball autònom.

Coneixements que es poden fer amb instrucció programada: dona la regla, l'apliques...

Automatització d'aspectes de l'ensenyament interesantíssimTAXONOMIA dels objectius de l'educació.

Benjamin S. Bloom (1950)

Programar l'ensenyament per objectius clars i avaluables:

-          coneixement recordar, identificar, localitzar

-          comprensió entendre, interpretar

-          aplicació tècnica, saber fer, realitzar

-          anàlisi descomposar el que es complex en parts, elements

-          síntesi reintegrar elements que formen part d'una estructura

-          avaluació per a comprovar l'aprenentatge


Es generalitza a Espanya anys 70. I comença l'avaluació continua.

avaluació inicial o diagnòstica

avaluació continua

avaluació final o sumativa